Yayın Türü


Atölye Bazlı Yayınlar

Tema
KA Akademi Sayı 4

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi: Sessizleriz Sesi Olmak- Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçileri için Savunuculuk Yapmak

 

Yayını İncele

Kalkınma Atölyesi Tarihine 2030'dan Bakmak

Bu çalışma “2030 yılında nasıl bir Kalkınma Atölyesi Kooperatifi?” sorusunun peşine düşüyor. Kalkınma Atölyesi’nin (KA) 20 yıla yaklaşan bir sürede edindiği deneyimler ve birikimler çerçevesinde, KA’ya gönül ve emek verenlerin gelecek hayallerini ve planlarını değerlendirmeye çalışıyor. 

Yayını İncele

Adnan Dalkıran Tanımak Sevmeyi Sağlar

Bu kitabın her bölümünde tekrar tekrar göreceğiniz ve hissedeceğiniz şey; bana ‘madalyanın hizmet yarışı için taşınılır’ olduğunu hatırlatan Kraliyet Nişanı’nı ve ondan çok daha değerli olan bir çok güzel insanı ve anıyı kazandıran, göç yollarında öğrendiğim bir düşünceydi aslında, “Tanımak sevmeyi sağlar.”

Yayını İncele

Tarımda İş Aracıları Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirebilir mi?

Tarımda İş Aracıları Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirebilir mi?

Yayını İncele

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı 2021-2022 Broşür

Yayını İncele

Türkiyede Çay Üretimi

Türkiyede Çay Üretimi

Yayını İncele

Şirketler için Öz-Değerlendirme Rehberi

Şirketler için Öz-Değerlendirme Rehberi

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin İş Dünyasında Adil Çalışma Koşullarının İzlenmesi

Yayını İncele

STK'lar için Rehber

STK'lar için rehber

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin İş Dünyasında Adil Çalışma Koşullarının İzlenmesi

Yayını İncele

Savunu Stratejisi

Savunu stratejisi

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin İş Dünyasında Adil Çalışma Koşullarının İzlenmesi

Yayını İncele

Örnek İzleme Raporu

Örnek İzleme Raporu

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin İş Dünyasında Adil Çalışma Koşullarının İzlenmesi

Yayını İncele

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için İş Dünyasında Adil Çalışma Koşullarının Sağlanmasına Yönelik Çalışmalar 1800-2000

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için iş dünyasında adil çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik çalışmalar 1800-2000

Yayını İncele

Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Haneler ve Çocuklarına Yönelik Uygulama Modeli Geliştirme Rehberi

Bu Rehber, söz konusu 18 aylık süreçte deneyimlenen, gözlemlenen, ders çıkartılan ve öğrenilen tüm unsurları göz önünde bulundurmak suretiyle, mevsimlik gezici tarım işçisi hanelerdeki -çocuklar öncelikli olmak üzere- tüm bireylerin eğitim, sağlık, çocuk koruma hakları ve temel ihtiyaçları ile çalışma ve yaşam ortamlarının iyileştirilmesine yönelik hizmet sunumunu arttırmak için kullanılan planlama araçlarını tanıtmaktadır. Her bir aracın nasıl, ne zaman, nerede ve kim tarafından kullanılacağı, olabildiğince detaylı bir şekilde ve örneklerle aktarılmaktadır. Rehberin temel amacı ve gerekçesi, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği türleri başta olmak üzere, çocuk işçiliği ile mücadele etmek ve mevsimlik tarımsal üretimde insana yakışır yaşam ve çalışma koşullarının temini için bilgi ve becerinin kazanılması veya arttırılmasına, dolayısıyla kapasitenin güçlendirilmesine katkı vermektir.

Yayını İncele

Bizden Biri (Çveneburi) Ahmet Özkan

Yayını İncele

Hayriye Köy Araştırma ve Planlama Çalışması

Yayını İncele

Bir Köyün Serüveni Türkiye'de Gürcüler Arasında Gelenek, Göç ve Değişim

Yayını İncele

KA Akademi Sayı 2

KA Akademi Dergisi ikinci sayısı, demiryollarını odağa alarak, bu alanda Prof. Dr. Cevdet Yılmaz’ın Sinop-Ayancık-Zingal Demiryolu üzerine hazırladığı makalesi ile Prof. Dr. Altan Alperen’in Bağdat Demiryolu: Siyasal Sonuçları Olan Bir Türk Alman Demiryolu Projesi makalelerine yer verilmektedir KA Akademi ikinci sayısı, demiryollarının ekonomik ve sosyal kalkınmaya etkisini Türkiye odağında aktarmayı amaçlamaktadır. Keyifli okumalar.

Yayını İncele

KA Dergi Sayı 12

Kalkınma Atölyesi’nin ve KADergi’nin farklı perspektiflerle ele alınan kalkınma kavramı ile neleri işaret ettiğinin yeterince açık olması oldukça önemlidir. Demiryolunun kalkınma ile ilişkisini ekonomik, politik ve toplumsal boyutlarıyla ele almaya özen gösteren KADergi Demiryolu ve Kalkınma sayısı, bu amaç doğrultusunda kolektif bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanmıştır.

Yayını İncele

Çalışan Ellere Sağlık

Yerinden Edilmiş Suriyeli Tarım İşçilerinin COVID-19 Pandemisi Sırasındaki Hikayeleri

Yayını İncele

Güvencesiz Emek Karantinada

COVID-19 Salgınının Ortadoğu’da Yerinden Edilmiş Suriyeli Tarım İşçileri Üzerindeki Etkileri Mevcut Durum Araştırma Raporu

Yayını İncele

Mevsimlik Tarım Göçü Ağ Haritası

Mevsimlik Tarım Göçü Ağ Haritası

Yayını İncele

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Son 10 Yılda Karşılaştıkları Afet ve Acil Durumlar (2010-2020)

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin son 10 yılda karşılaştıkları afet ve acil durumları ele alan bu harita Kalkınma Atölyesi’nin saha araştırmaları kullanılarak ve geniş kapsamlı bir medya taraması yapılarak hazırlandı. 2010 ve 2020 yılları arasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan doğal afetler incelendiğinde ortaya çıkan tablo geçici çadır yerleşim bölgelerinde kalan mevsimlik tarım işçileri için acil olarak kapsamlı bir doğal afet müdahale planı hazırlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yayını İncele

Hiç Bitmeyen Yaratıcılık_Carla Marina Marchese DeBenedetto

"Benim için arıcılık kendimi bahçeye atıp dış mekânlarla etkileşime yönelik bir hafta sonu hobisi olarak başladı. Aslında pek bilmesem de çok istediğim bir şey oldu. Ancak daha sonra, hiç düşünmediğim kadar ilginç ve zaman alıcı bir hale geldi. Gerekli malzemeleri satın alıp arılarla daha fazla zaman geçirdikçe maliyet de arttı. Red Bee, masrafları karşılasın diye evimin arka bahçesindeki kovandan birkaç kavanoz balı ve arı ürünlerini satma fikrinin başlangıcıydı. Bal ve diğer arı ürünleri için etiket tasarımına sıra geldiğinde yaratıcılığım çok işe yaradı. Bu noktada yaptığım işin artık asıl mesleğim olabileceğini hissettim; burada sanat, doğayla ve kendi ürünleriyle kaynaşacaktı."

Yayını İncele

Manisa İlindeki Mevsimlik Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliği ile İlgili Aktörler Şeması

Beş tema (eğitim, sağlık, çocuk koruma, yaşam ortamı, çalışma ortamı) kapsamında Eskişehir’de tarımsal üretimde çocuk işçiliği ile mücadele konusunda rol ve sorumluluğu ya da çalışması olan kurum ve kuruluşlar ve faaliyetleri belirlenmiştir.

Yayını İncele

Konya İlinde Mevsimlik Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliği ile İlgili Aktörler Şeması

Beş tema (eğitim, sağlık, çocuk koruma, yaşam ortamı, çalışma ortamı) kapsamında Eskişehir’de tarımsal üretimde çocuk işçiliği ile mücadele konusunda rol ve sorumluluğu ya da çalışması olan kurum ve kuruluşlar ve faaliyetleri belirlenmiştir.

Yayını İncele