Kuşak ve Yol Nedir? (One Belt One Road / OBOR)

Kuşak ve Yol Nedir? (One Belt One Road / OBOR)

2013 Yılında Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından gündeme getirilen bir inisiyatif olan Kuşak ve Yol Girişimi dünyanın en geniş katılımlı girişimlerinden biridir. Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması anlamına da gelen bu girişim 60'tan fazla ülkenin iş birliği ile gerçekleşmekte olan bir üründür.

Deniz ve tren yolu olarak iki bölümden oluşan bu girişimin demiryolu bölümü "Kuşak" , deniz yolu bölümü ise "Yol" olarak adlandırılmaktadır. Planlamaya göre Çin’den kalkacak olan hızlı trenler 11 gün gibi kısa bir süre içinde Avrupa’ya ulaşacaktır. Türkiye Kuşak ve Yol’un en önemli kolu olan "orta koridor" kolunu barındırmaktadır. Doğrudan Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan bu koridor hızlı trenlerin aktarma yapmasına gerek kalmadan hedeflerine ulaşmasını sağlamaktadır.

Kuşak ve Yol, güzergâhı üzerindeki ülkelerde bağlantı kara ve demiryolları, depolar, üretim merkezleri, kargo gibi birçok ek hizmetle kalkınma sağlamaktadır. Ayrıca gerek Çin yatırımları gerekse bölgesel yatırımlarla üretimi de teşvik etmektedir. Bu oluşum, sosyal kalkınma açısından işsizlik sorununa önemli bir çözüm imkânı olarak da kendini göstermektedir. Jeolojik ve ekostratejik avantajları sayesinde Türkiye diğer ülkelere göre daha çok kazanım sağlayan bir konumdadır. Çin proje ilan edildikten bugüne kadar banka, liman, fabrika, teknoloji yatırımları gibi konularda Türkiye’ye yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar üreticilere ve topluma ekonomik anlamda katkılar sağlamaktadır. Kuşak ve Yol, güvenlik açısından da önemli bir güç oluşturmaktadır. Ticari hayatın güçlenebilmesi bölgesel güvenlikle doğrudan ilişkili olduğu için güzergâh üzerindeki ülkelerin güvenlik sorunları da masaya yatırılmaktadır. Güvenliği tehdit eden unsurlar göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınmasıyla, bölgesel güvenlik de sağlanmış olacaktır. Halkın ekonomik gelişimi, güvenlik tedbirleri ile kalıcı hale getirilmektedir.

Bu makale KA Dergi sayı 12'den alınmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için https://www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/KA-Dergi/KaDergi_S12.pdf