Kalkınmaya Yön Veren Mesleki Gelişim Programları

Kalkınmaya Yön Veren Mesleki Gelişim Programları

Geçmişte olduğu gibi, bugün de geleceğin mimarları olarak gördüğümüz öğretmenlerimizin, toplumsal kalkınmaya yön verebilmeleri için hayat boyu öğrenme anlayışını daha çok içselleştirmeleri gerekmektedir. Bu anlayışa paralel bir şekilde, öğretmenlerimizin sürekli olarak mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 1960 yılından bu yana hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Peki, MEB tarafından verilen hizmet içi eğitim faaliyetleri öğretmenlerimizin gereksinimlerini ne kadar karşılıyor? Bu sorunun cevabı için öncelikle MEB tarafından verilen hizmet içi eğitim faaliyetleri ve mevcut öğretmen sayılarını incelediğimiz zaman öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sayısının mevcut öğretmen sayısına oranı sadece %5.77’dir, yani her 100 öğretmenden sadece 6’sı hizmet içi eğitim programına katılabilme fırsatına sahiptir. Özetle, sadece nicelik olarak bile düşündüğümüzde; MEB tarafından verilen hizmet içi eğitim faaliyetleri öğretmenlerin hizmet içi eğitim gereksinimlerini yeterince karşılamamaktadır. Bunun dışında MEB tarafından verilen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sınırlı alanlara odaklandığı görülmektedir (örneğin; Fatih projesi ile ilgili kurslar, liderlik kursu, sunum teknikleri kursu vb.). Bu yüzden, bütün öğretmenlere ihtiyaç duyulan zamanda ve alanda hizmet içi eğitim verilebilmesi adına, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü (2018); resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yabancı kültür merkezleri ile iş birlikleri yapmaktadır. Farklı ulusal ve uluslararası eğitim projelerinde yer alan uzmanlar olarak farklı alanlarda daha fazla hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmenin önemli olduğunu yadsımamak ile birlikte sınırlı alanda az miktarda verdiğimiz hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapısına da bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Birlikte çalıştığımız öğretmenlerimizin birçoğundan şimdiye kadar katıldıkları hizmet içi eğitim faaliyetlerinin genellikle konunun bir uzman tarafından aktarılması şeklinde yürütüldüğü eğitim sonrasında sınıf uygulaması kısmında eğitimi veren uzmanlar tarafından çoğunlukla destek alamadıklarını ve bir süre sonra karşılaşılan engellerin üstesinden tek başına gelemedikleri için öğrendiklerini sınıflarına yansıtamadıklarını tespit ettik.

Bu makale KA Dergi sayı 11'den alınmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için https://www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/KA-Dergi/KaDergi_S11.pdf