Web Tasarım My Medya
Ana Sözleşme

Kooperatif, mülkiyeti, sermayesi, fikirleri ortaklaşa olan ve yönetimi demokratik olarak gerçekleştirilen bir girişim aracılığı ile ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ve hayalleri gerçekleştirmek için gönüllü olarak bir araya gelmiş insanların kurduğu bir organizasyondur. Tarihsel sükrece bakıldığında yapabilmenin bir başka seçeneği olarak kooperatifler her zaman önemli roller üstlenmişlerdir. Bu anlamda da Kalkınma Atölyesi, 2004 yılında sosyal kalkınma çalışmaları yürütmek isteyen bir grup gönüllü genç tarafından yapabilmenin bir başka seçeneği olarak kooperatif örgütlenmesiyle kurulmuştur. Çocuk işçiliği, yoksullukla mücadele, yaşlılık, mevsimlik gezici tarım işçileri, arıcılığın topsulllaşması gibi çeşitli program ve projeler uygulayan Kalkınma Atölyesi, sermaye payları, ortaklık, yönetim vb. kurumsal yapısını aşağıdaki anasözleşmesine göre oluşturmuştur.

Ana Sözleşme

Ocak 2017, Dördüncü Baskı