Kapasite Geliştirme ve Toplum Temelli Müdahaleler Yoluyla Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Ailelerinde Çocuk Evliliklerinin Sonlandırılmasına Doğru Projesi

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, Ağustos ayında Kanada Büyükelçiliği tarafından desteklenen Kapasite Geliştirme ve Toplum Temelli Müdahaleler Yoluyla Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Ailelerinde Çocuk Evliliklerinin Sonlandırılmasına Doğru Projesi’ne başlamıştır. Projede mevsimlik gezici tarım işçisi aileleri arasında risk altında ve çocuk yaşta evlilik yapan çocukları tespit etme, yönlendirme ve koruma konusunda kilit paydaşların (kamu görevlileri, STK personeli, insani yardım çalışanları ve gönüllüler) kapasitesini güçlendirmek amaçlanmaktadır.