Gecenin Karanlığında Tütün Yetiştiriciliğinde Çocuk İşçiliği

Bu araştırma, tütün yetiştiriciliğinde ücretsiz aile işçiliği kapsamında çocuk işçiliğinin hem belirgin hem de yaygın olduğunu göstermektedir. Çocukların tütün işçiliğinde çalıştırılması, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biridir ve bunun tek nedeni tütün yapraklarının zehirli olması değildir. Çalışma, sorunları çok boyutlu ve çok paydaşlı ele alarak, çözüm odaklı, veriye dayalı ve farklı disiplinlerle bir perspektifte değişime odaklanmaktadır.

Rapor

Fotoğraf Albümü