Okul Terki Riski: Ardıl Felaket Alarmı

6 Şubat 2023 günü yaşadığımız yıkıcı depremlerin yaralarının dayanışmayla sarılacağına inanıyoruz. Özellikle okul çağındaki çocukların okul terki riskinden uzak tutulması için ilgili tüm paydaşları dayanışmayla çalışmaya davet ediyoruz. Mevcut deneyimler ve eğitim literatürü okul terkine neden olan durumların afetlerden sonra daha sık görüldüğüne dikkat çekmektedir. Bu sebeple önlem alınmalı ve riskle karşı karşıya olduğu düşünülen öğrenciler daha sıkı takip edilmelidir. 

Okul Terki Riski_infografik