Web Tasarım My Medya
Kalkınmaya Katkı Verenler

Sosyal kalkınma çalışmalarında aktif roller üstlenmiş, yaşamlarını bu çalışmalara yoğunlaştırmış kişilerin deneyimlerinin derlendiği ve bu deneyimler aracılığıyla genç kuşakları benzeri ve bundan daha ileri seviyedeki çalışmaları teşvik edici araştırmalar, sözlü tarih çalışmaları, konferanslar gibi etkinlikler yeterli değildir. Ayrıca sosyal kalkınma çalışmalarına katılma potansiyeli olan gençlere yönelik iletişim ağı veya onları cesaretlendirici programlar da bulunmamaktadır. Bir de ileri yaştaki profesyonellerin gençlerle düzenli ve sürekli buluşmalarına yönelik organizasyonlar da  sınırlıdır.

Kalkınma Atölyesi kendi öz kaynakları, olanakları ve gönüllülerin emek ve finansal katkılarıyla Kalkınmaya Katkı Verenler Gençlerle Buluşuyor, Gençler Sosyal Kalkınmaya Katılıyor Programı’nı 2012 yılında başlatmıştır. Yaşamlarının önemli bir kısmını yoksullar, ihmal edilmiş gruplar ve kırsal toplumlar için adamış kişilerin sosyal kalkınma çalışmalarına yönelik yaşam öyküleri hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Bu yaşam öykülerinin yanında sosyal kalkınma kapsamında yer alan kurum ve kişilere yönelik başarı hikâyeleri de hazırlanmaktadır. 

Programın uygulanması için finansal kaynak olarak KALKINMAYA KATKI VERENLER FONU oluşturulmuştur. Bu fonun gelirleri; Kalkınma Atölyesi’nin öz kaynakları, gönüllülerin bağışları, bu kitapları gençlere hediye etmek isteyen kişi ve kurumların katkıları, sponsorlar ve proje karşılığı alınacak desteklerden oluşmaktadır. Ayrıca yayınların hazırlık süreci tamamen gönüllü emekten oluşmaktadır.

Kalkınmaya Katkı Verenler kapsamında bugüne kadar yayınlanan kitaplar;

Hayat Hikayeleri

1) Papua'dan Datça'ya Sosyal Kalkınma Çalışmaları: CAREL ZWOLLO

2) Rüzgara Karşı Yarım Yüzyıl Sosyal Kalkınma: AYŞE KUDAT

3) Gönüllü Emeğin Emekçisi: YÜCEL ÇAĞLAR

4) Uçarsa Toy, Kaçarsa Ceylandır: TANSU GÜRPINAR

Başarı Hikayeleri

1) Olduğu Gibi: Güler Yücel