Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Kurumsal İnsan Hakları Sorumluluğu Projesi

Kalkınma Atölyesi İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği MATRA Programı'nın desteğiyle Türkiye’deki sorumlu iş uygulamalarını güçlendirmeyi önceleyen bir çalışma başlatıyor. Yeni çalışmada amacımız, ticari faaliyetlerde insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve ele alınması için Türkiye'deki sorumlu iş uygulamalarını güçlendirmektir. İş dünyasında insan hakları alanında yeni bir yol açacak bu süreçte Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’deki işletmeler arasında köprü kurmaya çalışacağız. 

Çalışmalar sürecinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri desteklemek amacıyla bilgi paketi hazırlanacaktır. Bilgi paketindeki rehber, aktör haritası ve iyi örnek raporu 5 bölgesel toplantıyla özel şirketler, kamu kurumları ve meslek örgütleri ile paylaşılacaktır.

Proje Tanıtım Broşürü