Web Tasarım My Medya
Tarihçe

 


2020

 • Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Yarı Göçebe ve Göçebe Grupların ve Adana Ovası’nda Yaşayan Suriyeli Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin İhtiyaç Analizi, Haritalanması ve Araştırma Temelli Savunu Araçlarının Oluşturulması
  Bu araştırma; Kalkınma Atölyesi ile Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (European Commission’s Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection-ECHO) Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonu finansal desteği ve uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan GOAL iş birliğinde Link Programı kapsamında, Aralık 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
 • Koç Okulu Mesleki Gelişim Programı
  Koç Okulu Mesleki Gelişim Programı Eğitim Atölyesi Uzmanları tarafından, ilkokul/ortaokul öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019- 2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yılları boyunca Koç Okulu’nda yürütülecektir. Program öğretmenlerin hem kendilerinin hem de öğrencilerinin düşünme ve öğrenme süreçlerine eleştirel bakmalarını sağlamayı ve öğretmendeki değişimden hareketle öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesini ve anlamlı öğrenmesinin desteklenmesini hedeflemektedir.
 • Sihirli Lamba Projesi
  Sivil Toplum için Destek Vakfı, Kültür-Sanat Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation ile iş birliği içerisinde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları Bölümü'nün içerik ortaklığında bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirmektedir. Sivil Toplum için Destek Vakfı ile Turkey Mozaik Foundation tarafından desteklenen Kültür Sanat Fonu kapsamında Kalkınma Atölyesi’nin Atom Film uzmanlarının katkılarıyla Adana, Ankara, Konya’da yürüteceği Sihirli Lamba Projesi mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan hanelerdeki bireyleri sinema sanat ile tanıştırarak, sanatı fikirlerini dile getirme ve birlikte çalışmada araç olarak kullanmayı göstermeyi; kendini fark etme
  ve ifade etme, karar ve sorumluluk alma, düşünme ve planlama becerilerini geliştirmeyi; kendi yaşamlarını "sihirli lamba" yani kamerayı kullanarak kendileri, kendilerince anlatmalarını amaçlamaktadır.
 • Okul İklimi Modelinin Değerlendirme ve Geliştirme Projesi
  Eğitim Atölyesi uzmanları tarafından geliştirilen Okul İklimi Modeli, Sabancı Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenerek İstanbul Borsa Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanmaktadır. Söz konusu projede, bir okuldaki tüm paydaşların tutumlarını, algılarını, davranışlarını, performanslarını ve birbirleriyle ilişkilenme şekillerini etkileyen tüm mekanizmaları bütüncül bir yaklaşımla harekete geçirmeye ve okulun var olan iklimini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin merkezinde, Okul İklimi Modeli’nin bileşenleri olan okuldaki Öğrenme-Öğretme Süreçleri, Sosyo-Duygusal Öğrenme ve okulun Örgütsel Yapısının mevcut durumu ve daha iyi hale geliştirilmesine yönelik çalışmalar yer almaktadır.
 • Korona Virüs Salgınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Onların Çocukları ile Bitkisel Üretime Olası Etkisi Değerlendirme AraştırmasıCovid-19 salgınının Türkiye'de bitkisel üretime ve mevsimlik gezici tarım işçileri ve onların çocuklarına olası etkisinin ele alındığı ve ILO Türkiye Ofisi tarafından desteklenen araştırmanın raporu yayımlandı.

2019

 • Yavuz Sürdürülebilir Fındık Tarımı (YSFT) Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri Çocuk İşçileri, İşçi Hakları ve Güvenli Çalışma Eğitimi Projesi
  Fındık hasadında çalışan 250 mevsimlik gezici tarım işçisine YSFT kapsamında; çocuk işçiliği, işçi sağlığı ve güvenliği ve temel çalışan hakları
  konu başlıklarında bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla Sakarya-Karasu, Zonguldak-Alaplı, Ordu-Gülyalı ilçelerinde farkındalığın artırılması eğitimi gerçekleştirilmiştir.
 • Tütün Tarımında Çocuk İşçiliği, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kadın Üreticiler Eğitimi Projesi
  Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak uluslararası ilke ve kurallara uygun üretim yapma konusunda taahhütte bulunan firma, tütün tedarik ettiği firmalar aracılığıyla başta çocuk işçiliği olmak üzere uygun olmayan çalışma koşul ve ortamlarının kademeli olarak ortadan kaldırılmasını, güvenli ve adil çalışma koşullarının oluşturulmasını hedeflemektedir. Kısa adı ALP olan programın kural ve prensiplerini hayata geçirme olarak
  adlandırabilecek bu temel hedefe uygun olarak yürütülen ve tütün üreten kadınlara odaklanan bu eğitim projesi, tütün üretiminin çeşitli aşamalarında yaşanmakta olan, ALP ilke ve kurallarına uyumsuz ve aykırı durumlar ile uygunsuz ortamlar konusundaki farkındalığın
  artırılması ve ayrıca çözümüne yönelik girişimleri hayata geçirme motivasyonunun yükseltilmesini amaçlamıştır.
 • Küçük Hibe Desteği ile Çocukların Sivil Topluma Katılımı Çocuklar için Mikro-Fon Programı Sihirli Lamba-Çocuk İşçiliği Kısa Film Projesi
  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansal desteği ile Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen Küçük Hibe Desteği ile Çocukların Sivil Topluma Katılımı Çocuklar için Mikro-Fon Programı faydalanıcılarından Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, Atom Film işbirliğinde ve Siber
  Saygı Derneği katkısıyla yürüttüğü Sihirli Lamba Projesi ile Adana Ovası'nda yaşayan mevsimlik gezici tarım işçisi hanelerdeki çocukların yaşamlarını “sihirli lamba” yani kamerayı kullanarak kendilerince anlatmasını ve yetişkinlerin onların anlattıklarını duyarak harekete geçmesini
  amaçlamıştır.
 • Mevsimlik Yaşamlar Belgeseli
  Kalkınma Atölyesi-UNICEF Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı kapsamında hazırlanan eğitim filminin belgesel versiyonu savunu çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Belgeselde yer alan tüm konuşmalar ek açıklamaları (terimlere dair) da içerecek şekilde İngilizceye çevrilerek altyazılı hale getirilmiştir.
 • Ana teması BİSİKLET VE KALKINMA olan KADergi  10. Sayı yayımlanmıştır.
 • 46. Dünya Arıcılık Kongresi’ne katılım sağlanmıştır.
 • Diplomasi Eğitim Programı (DTP) katılım
  Kalkınma Atölyesi Mülteciler ve Göçmenler Bölgelerarası Merkezi (CCRM) ve Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) desteği ile DTP ve Asya Göçmen Formu (MFA) iş birliğinde Lübnan-Beyrut’ta düzenlenen ve 10 ülkeden 29 katılımcının bulunduğu 5 günlük eğitim programına katılmıştır.
 • Sivil Sesler Festivaline Katılım
  Kalkınma Atölyesi, Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi'nin organize ettiği Sivil Sesler Festivali'nde "Yoksulun Umudu: Çocuk" başlıklı sunumu gerçekleştirmiştir. Ayrıca, festival alanındaki küçük sahnede de gösterimi yapılan Mevsimlik Yaşamlar Belgeseli sunumun ardından dinleyicilere
  gösterilmiştir.
 • 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Ankara Yerel Çalıştayına Katılım
  Sabancı Vakfı’nın desteğiyle Ankara’da düzenlenen çalıştayda Eğitim Atölyesi yaklaşık 50 öğretmenin katıldığı “Düşünme Becerileri Odaklı Öğretim Tasarımı ve Anlamlı Öğrenme” konulu bir seminer yürütmüştür.
 • UNDP GEF/SGP Yıllık Projeler Buluşması ve Küçük Destekler Fuarı
  1993 yılında Türkiye’de başlatılan GEF Küçük Destek Programı (SGP) sayısız projeyi destekleyerek günümüzdeki küresel sorunlara yerinde çözümler geliştirmiştir. SGP Türkiye 27. yılını, yerel sorunlara dikkat çeken, küresel ölçekte de çözümlere katkı yapan çevre projelerini ve uygulayıcılarını planladığı fuar ve bir seri konuşmayla ortak bir alanda toplayarak; etkileşimin artmasını, yeni proje fikirlerinin gelişmesini ve başarılı uygulamaların örnek oluşturmasını amaçlamıştır. Farkındalık yaratarak, ortaklıklar kurarak, yayınlar üreterek ve siyasi diyaloğu teşvik ederek küresel çevre sorunlarına vurgu yapma ve KENDİNE YETEN KENTİNE YETER ana temasıyla sürdürülebilir kalkınma için ortaklara uygun bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.

2018

 • Mevsimlik Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Yasal ve Kurumsal Boşlukların Azaltılması Projesi
  Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen projenin amacı, Türkiye’de mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliğinin önlenmesinde yasal ve
  idari yapı içerisindeki boşlukların tespit edilmesi ve bu boşluklar ile çocukların maruz kaldığı riskler ışığında alınması gereken tedbirler
  belirlenerek ilgili taraflara yönelik etkin bir savunu çalışması yürütülmesidir. Bu çalışmaların yürütülmesi için, Türkiye’de çocukların mevsimlik gezici tarım işçisi olarak en çok çalıştırıldığı iki il (Ordu ve Adana) ve üç ürün (fındık, pamuk ve narenciye) belirlenmiştir.
  Projenin savunu çalışmaları ise dört ilde (Ankara, İstanbul, Ordu ve Adana) gerçekleştirilmiştir.
 • Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı
  Kalkınma Atölyesi'nin UNICEF Türkiye Ofisi'nin finansal ve teknik desteği ile yürüttüğü programın temel amacı çocuk işçiliğinin sistemik sebeplerine dair kanıt oluşturmak ve politika önerileri ile planlama aracı geliştirmektir. Programda mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadelede tarım aracılarının rolü, çocuk işçiliğine ödeme sistemlerinin etkisi ile ailelerin sosyo-ekonomik profilleri araştırılmış,  yakkabı ve mobilya sektöründeki çocuk işçiliğine dair hızlı değerlendirme yapılmış, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya katkıda bulunmak ve ilgili aktörlerin kapasitelerini artırmak için araçlar geliştirilmiştir. Ayrıca, tarım aracılarının çocuk işçiliğini önlemede rolüne ilişkin bir eğitici eğitimi paketi hazırlanmıştır.
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 21. Yüzyıl Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi
  Milli Eğitim Bakanlığı, Koç Holding ve IBM Türk arasında Kasım 2018'de imzalanan protokol bağlamında Kalkınma Atölyesi / Eğitim Atölyesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje ile ülkemizi küresel rekabette ileri sıralara taşıyacak sektörlerde yüksek nitelikli teknisyenlerin yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda projenin ilk yılı itibariyle (Kasım 2018-Ekim-2019) öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmüş, projenin ikinci yılı itibariyle süreçte elde edilen deneyimler ışığında anlamlı-amaçlı okul-sektör işbirliği modeli geliştirilmiştir. Söz konusu modelin yaygınlaştırma faaliyetleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 21 okulda gerçekleştirilecektir.
 • UTZ Fındık Programı Değerlendirme Çalışması
  Bu çalışmanın temel amacı, UTZ sertifikalı çiftçilerin 2014 yılından beri fındık üretimindeki tarımsal uygulamalar ve sosyal koşullardaki ilerlemelerini ve UTZ programının bu ilerlemeye katkısını değerlendirmektir. UTZ’nin ilk dört yıllık sertifikasyon için  zorunlu ve isteğe bağlı göstergeleri bulunmaktadır. Buna göre UTZ, 2014 yılında tarımsal uygulamaların ve sosyal koşulların  temel durumunu değerlendirmek için bir dizi kontrol noktası tanımlanmış ve dört yılın sonunda kaydedilen ilerlemeyi  değerlendirmek için 2018'de de aynı kontrol noktaları kullanılmıştır.
 • Türkiye Tekstil Sanayinde Suriyeli İşçilerin Güçlendirilmesi Projesi Temel Araştırması
  Türkiye'de tekstil endüstrisindeki Suriyeli işçilerin çalışma şartlarını değiştirmek için, paydaşların farkındalığını artırarak ve tabandan gelen yanıtlarla birlikte kamuya açık bir web sitesiyle destekleyerek kapsamlı bir program oluşturulması amaçlanmaktadır. CDM, ASAM ve Mülteci Destek Merkezi (MUDEM), web sitesinde tekstil fabrikalarındaki sıkıntıları gidermek ve mültecileri, tekstil üreticilerini ve paydaşları işçi hakları ve en iyi uygulamalar konusunda eğitmek için Suriyeli mültecilerle birlikte tasarlanmıştır. İnternet erişimi ve okur-yazarlığı Türkiye'deki Suriye nüfusu arasında orantılı olarak yüksek olduğundan, web sitesinin çok sayıda çalışana ulaşması ve onların eğitilmesi öngörülmüştür. Ek olarak, tekstil endüstrisi paydaşlarını ve çalışanlarını her düzeyde diyalog başlatmak için eğitmek ve koordine etmek temel amaçlardandır. Bu süreçte, Suriyeliler hakları ve onları savunacakları süreçler konusunda daha eğitimli olmaları ve çözüme doğrudan erişebilmeleri hedeflenmiştir.
 • Mülteci ve Göçmenler İçin Bölgesel Merkez (Cross-Regional Centre for Refugees and Migrants) ağına katılım
  Cross-Regional Center for Refugees and Migrant-CCRM Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine veya bölgesinden yoğun mülteci ve göçmen akışının ortasında, Avrupa Akdeniz ve Arap ülkelerindeki bilgi ve deneyim paylaşımını derinleştirmek için 2017’de kurulmuş bir platformdur. CCRM mülteci ve göçmen hakları konularında aktif çalışan örgütlerden oluşmaktadır. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmek, mülteci ve göçmenlerin haklarını geliştirmek, standartları ve terminolojiyi ortaklaştırmak için çalışan Merkez Avrupa-Akdeniz ve Arap ülkelerindeki STK’lar, sendikalar ve meslek örgütleri arasında deneyim paylaşımı, diyalog ve iş birliğini teşvik etmektedir. Merkez, mülteci ve göçmenler konusunda yerel, bölgesel ve uluslararası savunu çalışmalarını da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Misyonunda, kadınlara ve çocuklara öncelik vererek kırılgan göçmen gruplarına özel önem verilmektedir.
  www.crossregionalcenter.org
 • Diplomasi Eğitim Programı (DTP) katılım
  DTP kaliteli eğitim ve öğretim yoluyla insan haklarını geliştirmeyi ve sivil toplumu güçlendirmeyi taahhüt eden bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak 1989 yılında Avustralya'da kurulmuştur. DTP 1990 yılından beri Asya-Pasifik ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 60’dan fazla ülkeden 3000'den fazla toplum ve insan hakları savunucusu için pratik insan hakları eğitimi vermiştir. Kalkınma Atölyesi Mülteciler ve Göçmenler Bölgelerarası Merkezi (CCRM) ve Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) desteği ile DTP ve Asya Göçmen Formu (MFA) işbirliğinde Lübnan-Beyrut’ta düzenlenen ve 16 ülkeden (Bahreyn, Mısır, Kuveyt, Fas, Lübnan, Kongo, Türkiye, Nepal, Hindistan, Avustralya, İtalya, Etiyopya, Filipinler, Suriye, Arjantin, Sri Lanka) 33 katılımcının bulunduğu 5 günlük eğitim programına katılmıştır.
 • Kalkınmaya Katkı Verenler Programı kapsamında başarı hikayesi serisinin ilk kitabı Olduğu Gibi... Güler Yücel  yayımlanmıştır.
 • Kalkınma Atölyesi Bir Özeleştiri Denemesi Raporu yayımlanmıştır.
  “Kalkınma Atölyesi Zaman Okulunda...”, umudumuzu gerçekleştirme yolculuğumuzda sürekli olarak yenilenerek güçlenme arayışımıza destek sağlayabilecek bir öz eleştiri belgesidir. Başka bir söyleyişle; “Kalkınma Atölyesi Zaman Okulunda...”nın, gerçekleştirebildiklerimizin yerindeliğini, gerçekleştirme biçimlerinin uygunluğunu; kısacası, geçmişimizi çeşitli yönleriyle sorgulayabilme; sorgulama sonuçlarını dost bildiklerimizle de paylaşabilme isteğimizi ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Böylece daha mutlu, özgüvenli, hızlı yürüyebileceğimize; üretebildiklerimizin amaçlarımızın gerçekleşmesine daha işlevsel katkıları olabileceğine inanıyoruz. Ve geleceği bu sonuçlardan yola çıkarak planlamak için eksiklikleri giderme, zayıflıkları güçlendirme, hedefleri sağlamlaştırma için yeni yollar arama hedefimizi gözden geçiriyoruz. 

2017

 • KALKINMA ATÖLYESİ KOOPERATİFİ ÖRGÜTLENME MODELİ
  Yönetim Kurulu ve ortaklar Kalkınma Atölyesi'nin yeni örgütlenme modelini belirleyerek uygulamaya koymuştur. Yeni modelde tema odağında çalışmalar yürüten, yarı özerk konumdaki atölyeler bulunmakta olup her bir atölye direktörü tarafından yönetilmektedir.
 • Ana teması GURBETE ÇALIŞMAYA GÖÇENLER olan KADergi 5. Sayı yayımlanmıştır.
 • Fındık Tedarik Zinciri;
  Politikalar, İletişim ve Şikayet Mekanizmaları, Haritalama ve Risk Değerlendirme, İzleme ve Şikayet, İyileştirme, İç Denetim Projesi
  Firma Analizleri
 • Ana teması KADIN YOK(SUN) olan KADergi 6. Sayı yayımlanmıştır.
 • 45. Dünya Arıcılık Kongresi’ne katılım sağlanmıştır.
  Amerika Bal Tadım Topluluğu Başkanı (American Honey Tasting Society), Red Bee markasının yaratıcısı, Honeybee: Lessons from an Accidental Beekeeper ve Honey Connoisseur: Selecting, Tasting, and Pairing Honey kitaplarının yazarı Carla Marina Marchese ve eşinin rehberliğinde farklı ülkelerden gelen firmalar ile tanışılmış, ballar ve arı ürünlerine dair bilgi alınmıştır.
 • Ana teması ÇOBANLARA SAYGI olan KADergi 7. Sayı yayımlanmıştır.
 • Lübnan ve Ürdün'e Çalışma Ziyareti
  Kalkınma Atölyesi Türkiye’nin komşu ülkelerindeki kurum ve kuruluşlar ile sosyal kalkınma odaklı iş birlikleri kurmak, bölgenin ortaklaşan özellikleri, şartları, sorunları ve küresel gelişmelerin bölge üzerindeki etkileri ve yarattığı değişimlerden hareketle ülkeler arasında iletişim, diyalog ve etkileşim ile öğrenilen derslerin, deneyim ve teknik bilginin paylaşımını sağlamak amacıyla Sivil Düşün Programı'nın desteğiyle Lübnan ve Ürdün’e çalışma ziyaretleri gercekleştirmiştir.
 • Amgen Teach: Bilim için El Ele Projesi
  Amgen Vakfı tarafından finanse edilen, European Schoolnet’in yönlendirme ve teknik desteği ile uygulanan projenin temel amacı, öğretmenlerin sınıflarında araştırma sorgulama tabanlı fen eğitimi gerçekleştirebilmeleri için gerekli eğitim araçlarını öğretmenlere
  sağlayabilmektir. Amgen Teach Projesi Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Polonya, İspanya ve Türkiye’de
  uygulanmaktadır.
 • Harvard Üniversitesi Kooperatifi Vaka Analizi
  Harvard Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan öğrenci kooperatifinin kuruluş, gelişme ve büyüme hikayesinin seçilmesinin temel
  sebebi söz konusu kooperatifin Amerikan tarihinde yüz yıldan uzun bir süredir varlığını devam ettirmesi, günümüze kadar gelen başarısı, işin büyüklüğü ve aynı zamanda böylesine bir kooperatifin zaman içinde gösterdiği değişiklikleri, gelişmeleri ve yönetim sistemini
  paylaşabilmektir.

2016

 • Türkiye’deki Çukurova Bölgesinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliğinde Yer Alan  Göçmen Nüfusun Korunma ve Temel İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Haritalama Çalışması – GOAL GLOBAL
 • Türkiye’nin Güneyindeki Suriyelilerin ve Göçmenlerin Korunma ve Sağlık Koşullarının İyileştirilmesi Projesi

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonu (European Commission’s Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection – ECHO) desteği ile yürütülen projenin ana amacı; savunu, bilgilendirme ve insani yardımları içeren bütünleşik bir yaklaşımla hassas durumdaki göçmen grupların korunmaya dair karşılaştıkları riskleri azaltmaktır. Proje, uluslararası bir kuruluş olan GOAL GLOBAL ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.

 • Türkiye’de Pamuk Tedarik Zincirinin Üst Kademelerinde Çocuk İşçiliği Sorununu İnceleme Amaçlı Aksiyon Bazlı Katılımcı Proje – FLA 
 • Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı tarafından 5 yıldır verilmekte olan Çocuğun İnsan Hakları Ödülü, 2016 yılında Kalkınma Atölyesi’ne verilmiştir.
 • KKV programı kapsamında UNDP GEF / SGP desteği ve işbirliği ile “Uçarsa Toy Kaçarsa Ceylandır”, Doğa İle Geçen Yıllar: Tansu Gürpınar kitabı yayımlandı.

 


2015

 • Kalkınma Atölyesi’nin gönüllü emeğe dayalı olarak 3 ayda bir yayımladığı KA Dergi yayın hayatına başladı.
 • KKV programı kapsamında Gönüllü Emeğin Emekçisi: Yücel Çağlar kitabı yayımlandı.
 • Barış ve Kalkınma Programı kapsamında Ermenistan arıcılığını yerinde incelemek ve bir mevcut durum raporu hazırlamak amacıyla Ermenistan’ın Erivan ve Gümrü şehirlerine bir çalışma ziyareti yapılmıştır.
 • Türkiye’de Uluslararası Mevsimlik Tarım Göçünün Mevcut Durumu Politika Önerileri ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle İşbirliği Projesi (Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir)
 • UNDP GEF / SGP desteği ve Sualtı Araştırmaları Derneği işbirliğiyle Karasal Balıkçılığın Denetiminin Güçlendirilmesi Projesi
 • Kalkınma Atölyesi Güney Afrika, Johannesburg’da ITC-ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Eğitim Merkezi) tarafından “Çalışma Hayatında Sosyal İnovasyon” temasıyla 5. kez düzenlenen Sosyal Ekonomi ve Dayanışma Ekonomisi Akademisi’ne program yöneticisi düzeyinde katılım sağlamıştır. 
 • 44. Uluslararası Arıcılık Kongresi Apimondia 2015’e katılım sağlanmıştır (G. Kore-Daejeon).
 • The London Honey Company arıcılık işletmesi tarafından Londra’da kent arıcılığı konusunda gerçekleştirilen uygulamalar, Kalkınma Atölyesi tarafından yerinde incelenmiştir. 
 • Japan Tobacco International (JTI) Türkiye firması adına Toplumsal Yarar Amaçlı Proje Fikirleri Belirleme Çalışması
 • Pamukta Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi: Türkiye’de Pamuk Tedarik zincirinin Üst Kademelerinde Çocuk İşçiliği Sorununu İnceleme Amaçlı Aksiyon Bazlı Katılımcı Proje [Hollanda Ankara Büyükelçiliği finansal desteği ve Fair Labour Association - Adil İşçilik Derneği ortaklığı ile...]

 


2014

 • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Bu proje kapsamında boru hattı güzergahı olan 20 il, 69 ilçe ve 150 köyde halkın sosyo-ekonomik ve varlık-envanter bilgilerinin tespitine ilişkin ön bilgi sağlamak amacıyla araştırma yapılmıştır.

 • Mevsimlik Tarım Göçüne Katılan Çocuklar İçin Yerel Düzeyde Çocuk İşliğiyle Mücadele (Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir)
 • Batı Karadeniz İllerinde Fındık Hasadında Yer Alan Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri, Tarım İşçilerinin Çocukları, Tarım Aracıları ve Bahçe Sahipleri Temel Araştırması (Ferrero Türkiye tarafından desteklenmiştir)
 • UTZ Certified Grup Davranış Kuralları ve Fındık Modülü Kontrol Noktaları İçin Temel Araştırma ve Boşluk Analizi Raporu
 • Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı Protokolü imzalanarak çocuk alanında çalışan STK’larla işbirliği sağlanmıştır.
 • KKV programı kapsamında “Rüzgara Karşı Yarım Yüzyıl Sosyal Kalkınma: Ayşe Kudat” kitabı yayımlandı.
 • III. Dünya Organik Arıcılık Kongresi’ne katılım sağlanmıştır (İtalya-Bologna).

 


2013

 • “Kalkınmaya Katkı Verenler Gençlerle Buluşuyor, Gençler Kalkınmaya Katılıyor” Programı uygulanmaya başladı.
 • Ordu İlindeki Fındık Toplama İşleri Çerçevesinde Mevsimlik Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi 
 • (Kalkınma Atölyesi, ILO Türkiye Ofisi tarafından uygulanmakta olan bu projenin ortağıdır)
 • Kırsal Kesimde Çocuklar İçin Eşit Fırsatlar – Model Proje Ara Dönem Değerlendirme Çalışması

Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından Tokat İli’nde uygulanmakta olan proje kapsamında Kalkınma Atölyesi, ara dönem değerlendirme ile ön değerlendirme araştırması gerçekleştirilmiştir.

 • KKV programı kapsamında “Papua’dan Datça’ya Sosyal Kalkınma Çalışmaları: Carel Zwollo” kitabı yayımlandı.
 • Statkraft firması adına Siirt-Çetin HES Barajı kapsamında mevcut durum ve toplumsal yatırım programı geliştirme çalışması
 • Alpaslan 2 HES Projesi Hanehalkı Sosyo-Ekonomik Yapı Anketi Alan Çalışması
 • Batı Karadeniz İllerinde Fındık Hasadında Mevsimlik Gezici İşçiler ve Çocuklar İçin Temel Araştırma (Ferrero tarafından desteklenmiştir)
 • 43. Uluslararası Arıcılık Kongresi Apimondia 2013’e katılım sağlanmıştır (Ukrayna-Kiev).

 


2012

 • Arı Dostu Kent Programı, Muğla’da kamuoyu ile paylaşıldı.

Kalkınma Atölyesi’nin Sosyal Kalkınma Programı’nın bir bileşeni olan Arıcılık çalışmaları kapsamında, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile birlikte geliştirilen Arı Dostu Kent Programı Şubat 2012 ayında Muğla İli’nde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 • Kalkınma Atölyesi logosu belirlenmiştir.
 • Kırsal Kesimde Çocuklar İçin Eşit Fırsatlar - Model Proje Ön Değerlendirme Araştırması

Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından uygulanmakta olan proje kapsamında Kalkınma Atölyesi, Tokat İli’ne bağlı Turhal ve Zile’nin 12 köyünde ön değerlendirme araştırması gerçekleştirmiştir.

 • II. Dünya Organik Arıcılık Kongresi’ne katılım sağlanmıştır (Meksika - San Cristobal de Las Casas).

 

2011

 • Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Ankara-Gürcistan Kesimi Sosyal Etki Değerlendirme Veri Derleme Çalışması
 • Adana Tufanbeyli Termik Santrali Sosyal Etki Değerlendirme Veri Derleme Çalışması
 • Türkiye - İsrail 2. Arıcılık Kongresi'ne katılım sağlanmıştır (İsrail)
 • 42. Dünya Arıcılık Kongresi’ne katılım sağlanmıştır (Buenos Aires - Arjantin)
 • Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen 6-14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Müdahaleler Programı

Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen program, mevsimlik işçi göçüne katılan 6-14 yaş grubu çocukların eğitim, sağlık ve gelişme haklarına yönelik durumlarının belirlenmesi, çocuk işçiliğinden el çektirilmesi için politika önerileri ile ürün bazlı model eylem planı geliştirmeyi kapsamaktadır.

 


2010

 • Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Stratejik Planlama Çalışması
 • 2011-2015 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışması, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği’nin  daha etkili, planlı ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak, arı yetiştiricilerinin haklarını savunmak, onların yaşam standartlarını geliştirmek ve sektörü küresel rekabete hazırlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, HasNa tarafından desteklenmiştir.

2009

 • Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu: İzmir ve Diyarbakır Örnekleri

Zorunlu göçe maruz kalmış çocukların içinde bulundukları yoksulluk ortamından nasıl etkilendiklerini ve yoksulluğu nasıl algıladıklarını ortaya koyan ve Kalkınma Atölyesi ortağı Esra Arı tarafından gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmasının alan çalışmaları Kalkınma Atölyesi tarafından üstlenilmiştir.

 • XIII. Dünya Ormancılık Kongresi’ne katılım sağlanmıştır (Arjantin, Buenos Aires).
 • Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Stratejik Planlama Çalışması

2011-2015 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışması, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği’nin  daha etkili, planlı ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak, arı yetiştiricilerinin haklarını savunmak, onların yaşam standartlarını geliştirmek ve sektörü küresel rekabete hazırlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, HasNa tarafından desteklenmiştir.

 • Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçilerinin 0-6 Yaş Arası Çocuklarının Yaşam Halleri Araştırma Projesi

Araştırmanın temel amacı; Türkiye’de emek yoğun tarımsal üretimde gezici mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarının sosyal, bilişsel ve gelişimsel problemlerinin bilimsel yöntemlerle ortaya konması ve elde edilen bulgulara dayanarak bu hedef grubunun yaşam kalitesini yükseltecek sosyal politika önerilerinin geliştirilmesidir. Araştırma, Bernard Van Leer tarafından desteklenmiştir.

 


2008


2007


2006

 


2005

 • Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Ağaçlandırma Çalışmalarının Yerinde İzlenmesi
  Kalkınma Atölyesi Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) firması tarafından Çevresel Yatırım Programı kapsamında boru hattının Türkiye kısmının biyorestorasyon izleme çalışmasını gerçekleştirmiştir. BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye bölümü Ardahan ilinden başlayarak Adana ilinin Yumurtalık ilçesinde denize ulaşan 1.074 km’lik alanı kapsamaktadır. Hattın geçtiği alanlarda kesilen ağaç ve çalıların yerine yeniden ağaçlandırma faaliyetleri biyorestorasyon çalışması olarak tanımlanmıştır.
 • Ordu İli Mesudiye İlçesi Hayvancılığı Geliştirme Projesi
  Ekonomik yetersizlik nedeniyle uzun yıllar göç veren bir ilçe olan Ordu ilinin Mesudiye ilçesinde, 1991 yılından itibaren ilçenin kalkınmasını odak alan ve sorunlarının çözümüne yönelik Mesudiye İlçe Kurultayları düzenlenmiştir. 2005 yılında 15. Kurultayda Mesudiye Gelişme Vakfı (MEGEV) tarafından yörenin birincil geçim kaynağı olan hayvancılıkta mevcut durum ve nelerin yapılabileceğine ilişkin bir araştırma gercekleştirilmesi kararı alınmıştır. Araştırma ve proje geliştirme çalışması Kalkınma Atölyesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

 


2004

 • Kalkınma Atölyesi, 7 kurucu ortak tarafından 3 Kasım 2004 tarihinde kurulmuştur.

 


2003

 • Türkiye’de Kalkınma Kuruluşları Rehberi
  “Kalkınma” alanında çalışan, farklı statü ve düzeylerdeki kurum ve kuruluşları tanıtan bir rehberin bulunmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu boşluğu doldurabilmek için İngiltere Büyükelçiliği'nin finansal desteği ile Kalkınma Atölyesi'nin kurucu ortakları tarafından yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kapsamda kalkınma alanında çeşitli faaliyetleri olan; plan, program ve projeler uygulayan kamu, meslek, sivil toplum (dernek, vakıf vb.), merkez, ajans, araştırma, banka, uluslararası vb. kuruluşların genel hatlarıyla tanıtıldığı bir rehber hazırlanmıştır. Rehber, kalkınma odaklı çalışan birçok kurum ve kuruluşun yaptıklarını görünür kılmıştır.

 


2002

 • Tarım Sektöründe En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliği Temel Araştırması (Adana İli-Karataş İlçesi’nde Pamuk Toplamada Çalışan Çocuklar Örneği)
  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)tarafından desteklenen ve Kalkınma Atölyesi kurucu ortaklarının da içinde yer aldığı ekip tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, Kalkınma Atölyesi’nin kuruluş fikrine yol açmıştır. Araştırma, Adana’nın Karataş İlçesi’nde pamuk hasadında çalışan çocuklar ve bu çocukların aileleri ve tarım aracılarıyla gerçekleştirilmiştir.