Web Tasarım My Medya
Harvard Üniversitesi Kooperatifi : Gençler İçin Kooperatifçilik (Vaka Analizi 2)

Türkiye’de kooperatifçiliğin geçmişi, kooperatifçilik fikrinin ortaya çıktığı 1800’lü yılların ortalarına kadar gitmektedir. Yaklaşık 150 yıllık kooperatif örgütlenmesi serüveninde geldiğimiz durum pek iç açıcı değildir. Bunun arka planında kooperatif örgütlenme anlayışının bireylerin bir araya gelerek sorun çözme, gereksinimleri karşılama, üretim girdilerini uygun fiyat, kalite ve düzende temin etme veya üretim çıktılarını kaliteli, düzenli ve uygun fiyatta tüketicilere ulaştırma amaçlı kooperatif örgütlenmesinin dayanışma, gönüllülük temelinde oluşmaması; çok büyük kısmının kamu politikaları sonucunda ucuz krediye erişme, ucuz veya bedava arsa edinme, ayni olarak hayvan veya tarımsal girdilerin temini, uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanları sonucu kurulan kooperatifler, yerel yönetimlerin, Birleşmiş Milletler kuruluşlarının, Avrupa Birliği veya başka kalkınma projelerinin bir çıktısı olarak kurulan kooperatifler, kotalı veya izne tabi üretim yapılan ürünler kapsamında ve sulama amaçlı kooperatifler zorunluluktan kurulmakta ve bu kooperatiflereortak olunmaktadır.

Dökümanı indirmek için…