Web Tasarım My Medya
Tarihçe

 


2016

 • Türkiye’deki Çukurova Bölgesinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliğinde Yer Alan  Göçmen Nüfusun Korunma ve Temel İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Haritalama Çalışması – GOAL GLOBAL
 • Türkiye’nin Güneyindeki Suriyelilerin ve Göçmenlerin Korunma ve Sağlık Koşullarının İyileştirilmesi Projesi

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonu (European Commission’s Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection – ECHO) desteği ile yürütülen projenin ana amacı; savunu, bilgilendirme ve insani yardımları içeren bütünleşik bir yaklaşımla hassas durumdaki göçmen grupların korunmaya dair karşılaştıkları riskleri azaltmaktır. Proje, uluslararası bir kuruluş olan GOAL GLOBAL ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.

 • Türkiye’de Pamuk Tedarik Zincirinin Üst Kademelerinde Çocuk İşçiliği Sorununu İnceleme Amaçlı Aksiyon Bazlı Katılımcı Proje – FLA 
 • Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı tarafından 5 yıldır verilmekte olan Çocuğun İnsan Hakları Ödülü, 2016 yılında Kalkınma Atölyesi’ne verilmiştir.
 • KKV programı kapsamında UNDP GEF / SGP desteği ve işbirliği ile “Uçarsa Toy Kaçarsa Ceylandır”, Doğa İle Geçen Yıllar: Tansu Gürpınar kitabı yayımlandı.

 


2015

 • Kalkınma Atölyesi’nin gönüllü emeğe dayalı olarak 3 ayda bir yayımladığı KA Dergi yayın hayatına başladı.
 • KKV programı kapsamında Gönüllü Emeğin Emekçisi: Yücel Çağlar kitabı yayımlandı.
 • Barış ve Kalkınma Programı kapsamında Ermenistan arıcılığını yerinde incelemek ve bir mevcut durum raporu hazırlamak amacıyla Ermenistan’ın Erivan ve Gümrü şehirlerine bir çalışma ziyareti yapılmıştır.
 • Türkiye’de Uluslararası Mevsimlik Tarım Göçünün Mevcut Durumu Politika Önerileri ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle İşbirliği Projesi (Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir)
 • UNDP GEF / SGP desteği ve Sualtı Araştırmaları Derneği işbirliğiyle Karasal Balıkçılığın Denetiminin Güçlendirilmesi Projesi
 • Kalkınma Atölyesi Güney Afrika, Johannesburg’da ITC-ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Eğitim Merkezi) tarafından “Çalışma Hayatında Sosyal İnovasyon” temasıyla 5. kez düzenlenen Sosyal Ekonomi ve Dayanışma Ekonomisi Akademisi’ne program yöneticisi düzeyinde katılım sağlamıştır. 
 • 44. Uluslararası Arıcılık Kongresi Apimondia 2015’e katılım sağlanmıştır (G. Kore-Daejeon).
 • The London Honey Company arıcılık işletmesi tarafından Londra’da kent arıcılığı konusunda gerçekleştirilen uygulamalar, Kalkınma Atölyesi tarafından yerinde incelenmiştir. 
 • Japan Tobacco International (JTI) Türkiye firması adına Toplumsal Yarar Amaçlı Proje Fikirleri Belirleme Çalışması
 • Pamukta Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi: Türkiye’de Pamuk Tedarik zincirinin Üst Kademelerinde Çocuk İşçiliği Sorununu İnceleme Amaçlı Aksiyon Bazlı Katılımcı Proje [Hollanda Ankara Büyükelçiliği finansal desteği ve Fair Labour Association - Adil İşçilik Derneği ortaklığı ile...]

 


2014

 • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Bu proje kapsamında boru hattı güzergahı olan 20 il, 69 ilçe ve 150 köyde halkın sosyo-ekonomik ve varlık-envanter bilgilerinin tespitine ilişkin ön bilgi sağlamak amacıyla araştırma yapılmıştır.

 • Mevsimlik Tarım Göçüne Katılan Çocuklar İçin Yerel Düzeyde Çocuk İşliğiyle Mücadele (Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir)
 • Batı Karadeniz İllerinde Fındık Hasadında Yer Alan Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri, Tarım İşçilerinin Çocukları, Tarım Aracıları ve Bahçe Sahipleri Temel Araştırması (Ferrero Türkiye tarafından desteklenmiştir)
 • UTZ Certified Grup Davranış Kuralları ve Fındık Modülü Kontrol Noktaları İçin Temel Araştırma ve Boşluk Analizi Raporu
 • Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı Protokolü imzalanarak çocuk alanında çalışan STK’larla işbirliği sağlanmıştır.
 • KKV programı kapsamında “Rüzgara Karşı Yarım Yüzyıl Sosyal Kalkınma: Ayşe Kudat” kitabı yayımlandı.
 • III. Dünya Organik Arıcılık Kongresi’ne katılım sağlanmıştır (İtalya-Bologna).

 


2013

 • “Kalkınmaya Katkı Verenler Gençlerle Buluşuyor, Gençler Kalkınmaya Katılıyor” Programı uygulanmaya başladı.
 • Ordu İlindeki Fındık Toplama İşleri Çerçevesinde Mevsimlik Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi 
 • (Kalkınma Atölyesi, ILO Türkiye Ofisi tarafından uygulanmakta olan bu projenin ortağıdır)
 • Kırsal Kesimde Çocuklar İçin Eşit Fırsatlar – Model Proje Ara Dönem Değerlendirme Çalışması

Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından Tokat İli’nde uygulanmakta olan proje kapsamında Kalkınma Atölyesi, ara dönem değerlendirme ile ön değerlendirme araştırması gerçekleştirilmiştir.

 • KKV programı kapsamında “Papua’dan Datça’ya Sosyal Kalkınma Çalışmaları: Carel Zwollo” kitabı yayımlandı.
 • Statkraft firması adına Siirt-Çetin HES Barajı kapsamında mevcut durum ve toplumsal yatırım programı geliştirme çalışması
 • Alpaslan 2 HES Projesi Hanehalkı Sosyo-Ekonomik Yapı Anketi Alan Çalışması
 • Batı Karadeniz İllerinde Fındık Hasadında Mevsimlik Gezici İşçiler ve Çocuklar İçin Temel Araştırma (Ferrero tarafından desteklenmiştir)
 • 43. Uluslararası Arıcılık Kongresi Apimondia 2013’e katılım sağlanmıştır (Ukrayna-Kiev).

 


2012

 • Arı Dostu Kent Programı, Muğla’da kamuoyu ile paylaşıldı.

Kalkınma Atölyesi’nin Sosyal Kalkınma Programı’nın bir bileşeni olan Arıcılık çalışmaları kapsamında, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile birlikte geliştirilen Arı Dostu Kent Programı Şubat 2012 ayında Muğla İli’nde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 • Kalkınma Atölyesi logosu belirlenmiştir.
 • Kırsal Kesimde Çocuklar İçin Eşit Fırsatlar - Model Proje Ön Değerlendirme Araştırması

Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından uygulanmakta olan proje kapsamında Kalkınma Atölyesi, Tokat İli’ne bağlı Turhal ve Zile’nin 12 köyünde ön değerlendirme araştırması gerçekleştirmiştir.

 • II. Dünya Organik Arıcılık Kongresi’ne katılım sağlanmıştır (Meksika - San Cristobal de Las Casas).

 

2011

 • Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Ankara-Gürcistan Kesimi Sosyal Etki Değerlendirme Veri Derleme Çalışması
 • Adana Tufanbeyli Termik Santrali Sosyal Etki Değerlendirme Veri Derleme Çalışması
 • Türkiye - İsrail 2. Arıcılık Kongresi'ne katılım sağlanmıştır (İsrail)
 • 42. Dünya Arıcılık Kongresi’ne katılım sağlanmıştır (Buenos Aires - Arjantin)
 • Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen 6-14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Müdahaleler Programı

Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen program, mevsimlik işçi göçüne katılan 6-14 yaş grubu çocukların eğitim, sağlık ve gelişme haklarına yönelik durumlarının belirlenmesi, çocuk işçiliğinden el çektirilmesi için politika önerileri ile ürün bazlı model eylem planı geliştirmeyi kapsamaktadır.

 


2010

 • Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Stratejik Planlama Çalışması
 • 2011-2015 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışması, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği’nin  daha etkili, planlı ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak, arı yetiştiricilerinin haklarını savunmak, onların yaşam standartlarını geliştirmek ve sektörü küresel rekabete hazırlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, HasNa tarafından desteklenmiştir.

2009

 • Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu: İzmir ve Diyarbakır Örnekleri

Zorunlu göçe maruz kalmış çocukların içinde bulundukları yoksulluk ortamından nasıl etkilendiklerini ve yoksulluğu nasıl algıladıklarını ortaya koyan ve Kalkınma Atölyesi ortağı Esra Arı tarafından gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmasının alan çalışmaları Kalkınma Atölyesi tarafından üstlenilmiştir.

 • XIII. Dünya Ormancılık Kongresi’ne katılım sağlanmıştır (Arjantin, Buenos Aires).
 • Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Stratejik Planlama Çalışması

2011-2015 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışması, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği’nin  daha etkili, planlı ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak, arı yetiştiricilerinin haklarını savunmak, onların yaşam standartlarını geliştirmek ve sektörü küresel rekabete hazırlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, HasNa tarafından desteklenmiştir.

 • Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçilerinin 0-6 Yaş Arası Çocuklarının Yaşam Halleri Araştırma Projesi

Araştırmanın temel amacı; Türkiye’de emek yoğun tarımsal üretimde gezici mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarının sosyal, bilişsel ve gelişimsel problemlerinin bilimsel yöntemlerle ortaya konması ve elde edilen bulgulara dayanarak bu hedef grubunun yaşam kalitesini yükseltecek sosyal politika önerilerinin geliştirilmesidir. Araştırma, Bernard Van Leer tarafından desteklenmiştir.

 


2008


2007


2006

 


2005

 • Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Ağaçlandırma Çalışmalarının Yerinde İzlenmesi

BTC Ham Petrol Boru Hattı’nın geçtiği yerler, değişik ekolojik koşulları ve bu bağlamda da tür çeşitliliğini içermektedir. Boru hattında yapılacak “biyorestorasyon” çalışmaları planlanarak, uygulamada hangi alanlarda hangi türlerle çalışmaların hangi zaman aralıklarında başarıyla uygulanabileceğinin planlanması, planlanan uygulama sonrası başarı oranlarının Kalkınma Atölyesi tarafından izlenmesi  gerçekleştirilmiştir.

 • Ordu İli Mesudiye İlçesi Hayvancılığı Geliştirme Projesi

Mesudiye İlçesi ve köylerinde hayvancılığa ilişkin mevcut durum ve sorunların ortaya konulması, toplumun bu konudaki eğilimlerinin tespit edilmesi ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik program önerisi hazırlanmış ve projeler geliştirilmiştir. Proje, Mesudiye Gelişme Vakfı tarafından desteklenmiştir.

 


2004

 • Kalkınma Atölyesi, 7 kurucu ortak tarafından 3 Kasım 2004 tarihinde kurulmuştur.

 


2003

 • Türkiye’de Kalkınma Kuruluşları Rehberi

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kapsamda “kalkınma” alanında çeşitli faaliyetlerde bulunan; plan, program ve projeler uygulayan kamu, meslek, sivil toplum (dernek, vakıf vb.), merkez, ajans, araştırma, banka, uluslararası vb. kuruluşların genel hatlarıyla tanıtıldığı bir rehber hazırlanmıştır. Proje İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir.

 


2002

 • Tarım Sektöründe En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliği Temel Araştırması (Adana İli-Karataş İlçesi’nde Pamuk Toplamada Çalışan Çocuklar Örneği)

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından desteklenen ve Kalkınma Atölyesi kurucuları tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, Kalkınma Atölyesi’nin kuruluş fikrinin başlangıcını oluşturmaktadır. Araştırma, Adana’nın Karataş İlçesi’nde pamuk toplayan çocuklar ve çocukların aileleriyle gerçekleştirilmiştir.